Beschermingsstatus

De beschermingsstatus van een soort 22 in een bepaald gebied is een inschatting van de waarschijnlijkheid dat die soort zal blijven overleven in dat gebied. Vele factoren worden hierbij beschouwd, niet enkel het aantal dat nog overblijft, maar ook de algemene diachronische toename of afname in de populatie (trends), de mate waarin de soort zich kan voortplanten, het aantal en de aard van de bedreigingen, en andere factoren.

De bekendste wereldwijde beschermingsstatuslijst is de Rode Lijst van de IUCN, maar er zijn nog vele andere, gespecialiseerde lijsten.

Categorieën van de Rode Lijst

De volgende categorieën worden onderscheiden:

Tabel 1. Categorieën van de Rode Lijst van de IUCN
Code Engels Nederlands
LC LC, vroeger LR/lc Least Concern Niet bedreigd (veilig)
NT NT, vroeger LR/nt Near Threatened Gevoelig
VU VU Vulnerable Kwetsbaar
EN EN Endangered Bedreigd
CR CR Critically Endangered Ernstig bedreigd (kritiek)
EW EW Extinct in the Wild Uitgestorven in het wild
EX EX Extinct Uitgestorven
NE NE Not Evaluated Niet geëvalueerd
DD DD Data Deficient Onzeker
cd CD, vroeger LR/cd Conservation Dependent Van bescherming afhankelijk,
komt alleen nog voor bij soorten die voor 2001 in deze categorie zijn ingedeeld en niet opnieuw zijn beoordeeld. Volgde na "gevoelig" (NT).

Zie ook


Biogeografie
Bioom:tropisch bos · loofbos · naaldbos · grasland · woestijn · toendra
WWF-bioom:Tropisch of subtropisch regenwoud · Tropisch of subtropisch droog woud · Tropisch of subtropisch naaldwoud · Gematigd loofbos of gemengd bos · Gematigd naaldwoud · Taiga · Tropisch of subtropisch grasland, savanne of struweel · Gematigd grasland, savanne of struweel · Overstromende graslanden en savannes · Berggraslanden en -struwelen · Toendra · Mediterrane bossen, bosland en struwelen · Woestijnen en droge struwelen · Mangrove
Ecozone:Afrotropisch gebied · Australaziatisch gebied · Nearctisch gebied · Neotropisch gebied · Oriëntaals gebied · Palearctisch gebied · Oceanisch gebied · Antarctisch gebied
Florarijken:Holarctis · Neotropis · Paleotropis · Capensis · Australis · Antarctis
Biogeografie:adventief · archeofyt · autochtoon · areaal · beschermingsstatus · cultuurvolger · disjunct verspreidingsgebied · eilandbiogeografie · endemie · exoot · extinctie · florarijk · floristiek · inburgering · inheems · invasieve soort · kosmopolitische verspreiding · massa-extinctie · plantengeografie · Rode Lijst van de IUCN · status · uitsterven · verspreidingsgebied · vestiging
Mediabestanden
Zie de categorie Conservation status diagrams van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.